Interview
Maaike Tindemans
Tekst:
Maaike Tindemans
Verwachte leestijd: 4 min

Luc Dietz (LOCC): ‘Dit is hét moment om KCR2 tot leven te brengen’

Luc Dietz is sinds 1 november hoofd LOCC en kwartiermaker KCR2. Het LOCC levert en coördineert landelijke bijstand tijdens een crisis. KCR2 gaat ervoor zorgen dat het rijk, de regio’s en alle andere crisispartners tijdens een crisis beter met elkaar kunnen gaan samenwerken. Wie is Luc Dietz? En hoe ziet hij de rol van het LOCC en KCR2 in de toekomst?

Luc Dietz begon zijn carrière zo’n 30 jaar geleden als journalist. Na een jaar of 10 maakte hij de overstap naar het communicatievak. Binnen dat vak specialiseerde hij zich in het creëren van draagvlak voor grote projecten.

“Samen met mijn vrouw Stella heb ik het bureau Dietz Strategie & Communicatie opgericht”, vertelt hij. “Binnen dat bureau verzorgden we de communicatie voor grote projecten en trajecten, zoals de komst van de Noord/Zuidlijn, de discussie rondom de Oostvaardersplassen en het naar Nederland halen van de Formule 1.

Dietz Strategie & Communicatie verzorgt de communicatie van grote projecten, zoals het naar Nederland halen van de Formule 1

Bij dit soort grote trajecten heb je altijd met veel verschillende stakeholders te maken. Het is de kunst om bij al die stakeholders draagvlak te creëren. Communicatie speelt daarbij een belangrijke rol. Bij alle projecten die we aannamen, lukte het om hen door de besluitvorming heen te krijgen. Dat betekent dat er een vergunning verleend werd of dat het bestemmingsplan werd aangepast, zodat de plannen door konden gaan.”

Jullie hebben de afgelopen 15 jaar een mooi bedrijf opgebouwd. Wat was het geheim van het succes?
“Dat we het juiste talent aan ons wisten te binden. In mijn beleving kun je een organisatie alleen succesvol opbouwen, als je erin slaagt om mensen om je heen te verzamelen die in potentie beter zijn dan jezelf. Doe je dat niet, dan word je zelf de maat der dingen. Door mensen aan te nemen die sterker zijn dan jezelf, breng je het beste in hen naar boven en zal de organisatie groeien.

'We wisten het juiste talent aan ons te binden'

Ik vind het dan ook mooi dat Dietz Strategie & Communicatie gewoon doordraait, ook nu mijn vrouw en ik er niet meer werken. De medewerkers waarmee we het bedrijf opgebouwd hebben, zetten het nu voort. Een mooi voorbeeld is Jasper Benus. Hij kwam op zijn 19e bij ons werken en had de drive om zich te ontwikkelen. Op zijn 30ste heeft hij het bedrijf, samen met Bart Kooijman, van ons overgenomen. Ik ben trots op de manier waarop hij zich ontwikkeld heeft.”

Drie jaar geleden heb je de overstap naar het veiligheidsdomein gemaakt. Waarom?
“Ik wil altijd graag iets doen dat maatschappelijke relevantie heeft. Ik ben bijvoorbeeld al 35 jaar lifeguard bij de reddingsbrigade en ik heb al die jaren mijn EHBO-diploma. Mijn vrouw is dan ook niet verbaasd meer als ik later thuis kom, omdat ik onderweg iemand geholpen heb die EHBO nodig had. Je trekt het aan.

Mijn eerste echte kennismaking met het veiligheidsdomein was in 2016 en 2017. Ik was toen algemeen directeur ad interim van de Reddingsbrigade Nederland. De Nationale Reddingsvloot (NRV) werd in die tijd gefinancierd door het rijk. Ik had de opdracht om die financiering onder te brengen bij de veiligheidsregio’s. In die functie heb ik het stelsel van de veiligheidsregio’s goed leren kennen.

De Nationale Reddingsvloot in actie tijdens het hoogwater in Limburg

In 2019 kreeg ik bij de veiligheidsregio Amsterdam – Amstelland de kans om mezelf verder door te ontwikkelen. Ik ben daar begonnen als strategisch adviseur. Later werd ik manager brandweerzorg en Regionaal Operationeel Leider Opvang Vluchtelingen Oekraïne.

Ik heb in die periode veel geleerd. Maar op een gegeven moment werd het tijd voor de volgende stap. Ik heb op de functie ‘hoofd LOCC en kwartiermaker KCR2’ gesolliciteerd, omdat ik weer de eindverantwoordelijkheid wil dragen voor een hele organisatie.”

Je werkt nu enkele weken voor het LOCC. Wat is je eerste indruk?
“In deze eerste weken voer ik natuurlijk veel gesprekken, omdat ik het veld wil leren kennen. Ik merk dat ik de wereld van de veiligheidsregio’s al relatief goed ken. Daar ben ik snel in thuis. In Den Haag op het ministerie van Justitie en Veiligheid, gaat er een hele nieuwe wereld voor mij open. Ik wil ook dat werkveld goed leren kennen en ben me daar met veel interesse in aan het verdiepen.

Ik heb in deze weken ook gemerkt dat mijn voorgevoel klopt en dat het LOCC goed bij mij past. Ik ben een praktisch ingesteld mens. Daar waar hulp nodig is, vraag ik me al snel af: hoe gaan we dat organiseren? Op ministerieel niveau spelen er natuurlijk veel politieke en bestuurlijke vraagstukken. Ik vind het mooi dat ik binnen het LOCC de vertaling kan maken naar de praktijk.”

Je bent niet alleen hoofd LOCC. Je bent ook kwartiermaker van het Knooppunt Coördinatie Regio’s – Rijk (KCR2). Hoe zie je die ontwikkeling voor je?
“KCR2 is een ambitie. Het staat voor een betere samenwerking tussen het rijk, de veiligheidsregio’s, de politie en alle andere crisispartners. Eerdere crises hebben laten zien hoe belangrijk die samenwerking is. Het rijk en de regio’s hebben bijvoorbeeld al succesvol samengewerkt binnen het LOT-C, KCIO en bij het hoogwater in Limburg.

We hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan en er is door een grote groep mensen al veel denkwerk verricht. Het is nu tijd om KCR2 tot leven te brengen en de KCR2-organisatie op te bouwen. Dit wordt een organisatie die ondergebracht wordt bij het LOCC. Deze organisatie moet klein en efficiënt blijven. Tegelijkertijd moet deze organisatie ook schaalbaar zijn, zodat we tijdens een crisis slagvaardig kunnen zijn.

Ik merk dat het idee en de ambitie van KCR2 al behoorlijk begint te leven. Het is nu aan ons om dit concreet te maken. Daar hoort ook een nieuwe naam bij. Ik verwacht dat de nieuwe KCR2-organisatie voor de zomer van start kan gaan.”

Hoe zie jij de rol van het LOCC en KCR2 in de bestaande crisisstructuur?
“Veel grote incidenten vinden in de regio’s plaats. De partijen in de regio werken uitstekend met elkaar samen. Zij hebben de hulp van KCR2 en het LOCC niet nodig.

Maar zodra een crisis bovenregionale samenwerking vergt samen met de rijkspartijen, kunnen wij een goede toevoeging zijn. Wij kunnen dan ondersteuning bieden, bijstand organiseren en het informatiemanagement verzorgen.

Om dit goed te kunnen doen, moeten we voorbereid zijn. Dat betekent dat we er aan de voorkant voor moeten zorgen dat we de juiste mensen en middelen beschikbaar hebben en dat de landelijke scenario’s doorleeft zijn.”

Informatiemanagement wordt een belangrijk onderdeel van KCR2. Hoe zie je dat voor je?
“Het gaat om het voorbereid zijn op een crisis, middels een 24/7 risicobeeld. Daar wordt al ontzettend veel in gemonitord en KCR2 gaat dat bij elkaar brengen, verrijken en duiden hoe we ervoor staan. Ik verwacht dat innovatie ons veel gaat brengen. Door data-gedreven te werken, komen we tot betere inzichten. Bovendien kan data een voorspellende waarde hebben. En door systemen aan elkaar te koppelen wordt het steeds gemakkelijker om goed samen te werken en informatie met elkaar te delen.

Het vraagt tijd en vertrouwen om het informatiemanagement-gedeelte van KCR2 goed op te zetten. Maar voor mij is dit wel de enige weg vooruit. Alleen door data samen te voegen, te verrijken en te duiden, kom je tot één landelijk beeld waarin je 24/7 kunt zien hoe we ervoor staan.”

De wereld is behoorlijk in beweging. Hoe kijk jij daar tegenaan? En hoe zie jij de rol van KCR2 en het LOCC in de toekomst?
“Ik vrees dat we de komende jaren nog met veel grote crises te maken krijgen. De belangrijke thema’s voor de komende jaren zijn de klimaatverandering en de maatschappelijke ontwrichting. Je ziet nu al de opkomst van de complotdenkers en de onrust die dat te weeg brengt. Deze twee beïnvloeden elkaar en de diepte van een crisis.

Door die toenemende dreigingen zal het nog belangrijker worden om samen te werken. Het LOCC en KCR2 zullen daarin nooit een rol pakken die door anderen al goed vervuld wordt. We komen alleen in actie als we echt iets kunnen toevoegen. Daardoor zal onze rol soms groot zijn en soms heel klein. Uiteindelijk gaat het erom dat we samen de crises bezweren.”

23 november 2022