Interview

Thomas Crane

Thomas Crane

Kim Loohuis
Tekst:
Kim Loohuis
Verwachte leestijd: 4 min

Onderzoek: ‘Het schort veel bedrijven nog aan weerbaarheid bij crises’

Steeds meer worstelen bedrijven met uitdagingen zoals de COVID 19-pandemie, geopolitieke spanningen, het instorten van supply chains, cyberaanvallen, een tekort aan geschoolde werknemers en de gevolgen van de klimaatverandering. Everbridge, leverancier van crisismanagementsystemen, onderzocht samen met ATOS Unify en PwC Germany de weerbaarheid van organisaties bij crisissituaties.

Onzekerheid beïnvloedt het vertrouwen van het bedrijfsleven. Volgens het Global Risk Report 2022 van het World Economic Forum is 85 procent van de ondervraagde mondiale leiders en deskundigen bezorgd over hun mensen en hun activiteiten. Met de voortdurende digitalisering neemt bovendien de bezorgdheid over cybercriminaliteit toe. En terecht.

Volgens Everbridge is weerbaarheid de sleutel om je als organisatie succesvol te kunnen voorbereiden op incidenten en crises. In de Global Crisis Survey 2021 van PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wordt weerbaarheid gedefinieerd als ‘het vermogen om terug te veren na een verstoring. Maar het gaat er ook om voorbereid te zijn op crises en daarin nieuwe mogelijkheden te zien’. Organisatorische weerbaarheid is cruciaal voor bedrijven – niet alleen om te slagen, maar ook om te overleven.

Het instorten van de supply chain is een reëel risico voor veel bedrijven. Zo ontstond er een wereldwijd tekort aan graan door de oorlog in Oekraïne

“Wanneer er een crisis plaatsvindt, is de kans groot dat je concurrent daar ook mee te maken krijgt”, zegt Thomas Crane, Senior Program Manager voor het Best in Resilience™ programma bij Everbridge. “Als je van de crisis een kans weet te maken – beter dan je concurrent dat kan, kun je als organisatie niet alleen volharden, maar ook echt opbloeien.” Daarvoor is weerbaarheid noodzakelijk. En daar schort het volgens het onderzoek nog wel aan bij Europese bedrijven.

Illusies over paraatheid
Ondanks toenemende verstoringen investeren veel bedrijven niet in het opbouwen van weerbaarheid. Om daar meer over te weten te komen, hebben Everbridge, PwC Germany en Atos Unify een onderzoek uitgevoerd onder 200 Europese bedrijven. Ze vroegen hoe deze organisaties zich voorbereiden op crises en incidenten, hoe zij investeren in het opbouwen van hun weerbaarheid en wat de impact is als er zich wel een crisis voordoet.

Veel bedrijven denken dat ze prima voorbereid zijn op een crisis, zoals de overstroming in 2021 in Limburg. Maar als we iets kritischer kijken, blijkt het gevoel van paraatheid op zijn best zwak te zijn. Foto: Bjorn Frins

Uit dit resilience-onderzoek blijkt dat veel organisaties denken dat ze prima voorbereid zijn op een crisis. “Maar als we iets kritischer kijken, zien we dat dit gevoel van paraatheid op zijn best zwak is”, zegt Crane. “Dat is overigens niet typisch Europees, hoor, dat zien we wereldwijd.”

Zo vond de helft van de ondervraagden dat zij minimaal ‘matig’ voorbereid waren op een eerste en tweede incident. Maar hoewel ze dachten dat ze voorbereid waren, wisten de meeste bedrijven niet meer dan 25 procent van de totale schade aan hun organisatie te voorkomen en de gemiddelde negatieve financiële impact bedroeg ongeveer 50 procent van de omzet. Bovendien duurt het doorgaans maanden om te herstellen van een crisis, waarin tijd en bandbreedte van teams wordt opgeslokt. Deze kosten komen bovenop de financiële impact van de crisis en de middelen die al zijn toegewezen om te herstellen.

“Bedrijven kunnen veel leren van organisaties die hun resilience goed op orde hebben”, adviseert Crane. “Dit soort bedrijven zien weerbaarheid als een investering, als een manier om op de lange termijn geld te besparen. Om dat te kunnen doen is het noodzakelijk dat je de ROI van je investeringen op zowel de korte als lange termijn kunt bekijken. Het is geen kostenpost, maar het helpt je om omzet te blijven halen tijdens een crisis. Bovendien helpt het je om risico’s te verminderen die organisatiewerkzaamheden in gevaar kunnen brengen bij een incident. Organisaties die op deze manier naar investeringen in crisismanagement kijken, zijn vaak veel weerbaarder.”

Weerbaarheid om te overleven
In het onderzoek geven de meeste respondenten aan minder dan 25 procent van hun tijd te besteden aan het opbouwen van de weerbaarheid van hun organisatie. Veel besluitvormers blijken onzeker over hoe zij weerbaarheidsprogramma's en -platforms effectief kunnen implementeren of zijn niet eens op de hoogte van de beschikbare instrumenten. Ze hebben ook moeite met het berekenen van de ROI of met het leggen van verbanden tussen de investering in weerbaarheidsprocessen en de bijbehorende technologie en het redden van levens, het beperken van kosten en het voorkomen van schade aan het merk en de reputatie, om zo de steun van de directie te kunnen krijgen voor de vereiste investeringen.

“Er is zoveel aandacht voor produceren en winstgevend zijn, maar daar moet een risico gebaseerde aanpak tegenover staan. Weerbaarheid is noodzakelijk om simpelweg een organisatie te bestendigen. Iedere organisatie die getroffen wordt door een crisis, wil daar niet alleen levend uitkomen, maar wil daar ook van leren en groeien”, zegt Crane.

Volgens Atos Unify is 'het opbouwen van weerbaarheid van vitaal belang om te overleven en te gedijen in tijden van verandering’. Mensen weerbaar maken is een belangrijke prioriteit als onderdeel van de zorgplicht voor elke organisatie. Het betrekken van werknemers wordt een belangrijke succesfactor voor hun veiligheid en hun algemene prestaties. De weerbaarheid van de fysieke en digitale infrastructuur gaat het verschil maken bij het leveren van de dienst en de waarde die consumenten of burgers verwachten, volgens het rapport. “Digitaliseren speelt hierin een grote rol”, zegt Crane. “Doordat mensen nu overal kunnen werken, is het van belang ze mee te nemen in de risico’s die dat met zich meebrengt, maar ook welke rol zij zelf spelen in het veilig houden van hun werkomgeving.”

Technologie helpt
Technologie is een essentieel onderdeel van het opbouwen van weerbaarheid. Platforms voor het beheer van crises gebruiken technologie om handmatige processen te automatiseren en verschillende ad-hocgegevens samen te brengen, zodat bedrijven snel en besluitvaardig kunnen handelen om risico's te beoordelen en schade aan hun mensen en activiteiten te voorkomen.

Een innovatief en geïntegreerd Critical Event Management-platform (CEM) brengt business intelligence, communicatie en crisismanagement samen om organisaties te helpen te anticiperen op risico's en te reageren op incidenten. Als er zich een ernstig incident voordoet, helpt zo’n platform bedrijven snel te herstellen, te leren, aan te passen waar nodig, en succesvol te blijven.

'Leer van succesvolle bedrijven'

En weerbaarheid helpt bedrijven niet alleen om te anticiperen op en om te gaan met risico's. Een sterk CEM-platform helpt organisaties ook om betere strategische beslissingen te nemen en de winstgevendheid te verhogen door bloot te leggen waar efficiënter kan worden omgegaan met de kosten, het verbeteren van activiteiten en het toepassen van consistente praktijken in de hele organisatie. “Iedere organisatie kan hiermee aan de slag. Bekijk waar verbeterpunten liggen voor jouw organisatie. En vergeet niet af te kijken bij de succesvolle bedrijven”, adviseert Crane, “er zijn steeds meer mogelijkheden om te vergelijken waar een organisatie staat ten opzichte van andere bedrijven en waar er verbeterpunten liggen, zoals met het Best in Resilience certificeringsprogramma, dat de competenties van een organisatie op het gebied van resilience meet en vergelijkt met andere organisaties. Vooraanstaande organisaties als Siemens, Philips, Dentsu International en Takeda hebben dit programma succesvol doorlopen.”

Verder praten over dit onderwerp? Op 2 maart organiseert Everbridge samen met PwC Belgium en ASIS Benelux een roundtable, klik hier om je aan te melden.

16 februari 2023